Img 1043

Talangutvecklingsplan

Under våren 2010 togs föreningens (, år 2021 reviderade), talangutvecklingsplan fram. Det var ett omfattande projekt och information och erfarenheter till planen har samlats från många håll och kanter. Syftet med planen är att föreningen på så sätt skall kunna ta ytterligare ett steg i sin utveckling - att kunna ge föreningens barn och ungdomar, flickor och pojkar de förutsättningar de är värda för att kunna utvecklas både innanför och utanför innebandysargen.

Talangutvecklingsplanen har vidareutvecklats under hösten 2013 och samtliga föreningens tränare har blivit initialt utbildade i densamma och den är föremål för ständiga diskussioner. Under 2021 gjordes en revidering.

Partille IBS är en innebandyklubb med ungdomarna i fokus. Vi bedriver såväl pojk som flickverksamhet upp till äldsta junioråldrarna. Vi vill utveckla morgondagens innebandystjärnor såväl som att medge plats och utveckling oavsett ambition för alla som bara vill spela och ha roligt så länge man önskar i föreningen.

Vår målsättning är att från egen ungdomsverksamhet producera spelare till våra representationslag eller vidare engagemang inom innebandyn. För att göra detta möjligt skall det finnas utrymme för både bredd och elit. Från Innebandylekis till A-lag.

PIBS skall ha välutbildade ledare med god kompetens som vägleder och skapar förutsättningar till optimal utveckling. Vägen från innebandylekis till elitspelare är en mångårig utbildning. Varje åldersgrupp har en speciellt anpassad träningsinriktning, innehållande en mängd olika delmoment. Syftet med detta är att i så stor utsträckning som möjligt bedriva rätt träning i rätt ålder, och därmed skapa en utvecklingsstege att följa, från Knatteskola till A-lag.

Talangutvecklingsplanen är en vägledning för alla ledare och en information till alla andra om hur vi vill att vår verksamhet skall bedrivas.

Träningsinriktningen skall tillsammans med vår utvecklingsstege skapa de förutsättningar som behövs för att via juniorlag och talanggrupp fostra egna spelare till A-laget.

Detta är bakgrunden och tankarna om våran talangutvecklingsplan i korta drag. Under hösten 09 fick föreningens samtliga ledare en grundlig genomgång i Talangutvecklingsplanen och nu gäller det att fortsätta sjösätta den i verksamheten.

Partille Innebandys styrelse har tolkningsföreträde till Talangutvecklingsplanen.


Partille Innebandys Styrelse

Md fbc partille p transparent 400x400
Md lokalpressen logga
Md nordic wellness
Md unihoc
Md logoinnebandykungenfa rg1medytterkontur
Md bmw logo
Md 140610 stiftelsen dunross
Md csm varsego rgb 14b088fd93
Md sk rmavbild 2015 05 16 kl. 19.13.34
Md grasrotenbanner 250x120
GLÖM INTE "GRÄSROTEN" STÖD PIBS, TACK!
Md novon el logga
Md img 5636
Md 1630072790746 amhult bygg och kakel logga final faktura
Md download
Md img 6680
Md bildit
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub