Herr 6

Belastningsregistret

Arbetet har startat. Du som ledare ska genast ansöka utdrag ur belastningsregistret. Detta kommer att vara ett återkommande förfarande i klubben vilket innebär att man ansöker varje år innan säsongen tar sin start.
Vi förväntas komma i mål i början av november snart börjar vi ringa runt och påminna om detta.

Alla tränare och ledare som har kontakt med barn och ungdomar inom Partille IBS skall begära ut ett utdrag från polismyndighetens belastningsregister avsett för föreningar m.m. enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn (PM 442.14).

Om ledare motsätter sig detta kan inte ledare kvarstå i föreningen utan detta är grund för uteslutning. Vid belastning i detta register är det grund för omedelbar uteslutning ur föreningen.

Hur gör man?
Ansöker sker på Polisens hemsida. Utdraget som ni ska begära ut är det som heter Föreningar m.m. där personer ska arbeta med barn (442.14). Följ instruktionerna under sektionen. Där hittar du den digitala länken som du sedan kan skicka med e-post.

Efter du har skickat in blanketten tar det ungefär 2 till 3 veckor innan den landar i brevlådan. OBS! Ändrade och uppdaterade regler vad gäller att utdrag ska vara i oöppnat kuvert . Detta gäller inte längre då vattenstämplad papper har börjat att användas. Dock måste du lämna kuvertet personligen in till utsedd Partille IBS granskare.
Kansliet i Quisthallen kommer att ha öppet just för dessa ärenden:

F.r.o.m 23 oktober till och med 28 november
Måndag & Torsdag kl: 18:00 -19:00

Kuvertet öppnas av föreningens utsedda granskare. Dessa personer är ledamöter ur styrelsen Lena Törn samt Cristian Ljung. Efter öppnande registreras endast att föreningen har tagit del av utdraget och om tränare/ledare är godkänd eller icke godkänd, inget annat registreras. Därefter makuleras utdraget alternativt lämnas tillbaka, om ledaren så önskar.

Varför gör Partille IBS detta?

Lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn innebär att en förening har möjlighet att be den som antar ett uppdrag inom föreningens verksamhet som tränare eller ledare om ett begränsat utdrag ur belastningsregistret, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn (upp till 18 år).

Lagstiftningen om registerkontroll syftar till att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Reglerna bygger på en sammanvägning av två viktiga skyddsintressen – å ena sidan intresset av att minska riskerna för övergrepp mot barn och å andra sidan skyddet för den personliga integriteten. Barnens trygghet och säkerhet måste alltid komma i första hand.

Partille IBS arbetar aktivt med att skapa en miljö där barn och ungdomar får utvecklas och må bra vilket också är förutsättningar för att de på sikt, om de vill, ska kunna prestera bra som idrottskvinnor och idrottsmän. Det förutsätter bland annat att barn och ungdomar ska kunna vara aktiva inom idrotten utan att riskera att utsättas för någon form av kränkande behandling.

Partille IBS väljer nu att arbeta med denna registerkontroll i förebyggande syfte likt man gör inom skolverksamheten för att ge våra barn och ungdomar en trygg uppväxt. Tränare eller ledare inom Partille IBS som inte visat registerutdrag får inte träna eller leda, anlitas eller tas emot i verksamheten.

Detta görs på alla befintliga tränare/ledare, på alla nya tränare/ledare som börjar i föreningen och sedan regelbundet varje säsong eller på styrelsen begäran.

Frågor?

Om du som tränare eller ledare har några frågor får du gärna e-maila till Lena Törn eller Cristian Ljung.
Tack för att du vill vara en ansvarstagande tränare och ledare i Partille IBS!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Partille IBS

Md fbc partille p transparent 400x400
Md nordic wellness
Md unihoc
Md logoinnebandykungenfa rg1medytterkontur
Md bmw logo
Md 140610 stiftelsen dunross
Md csm varsego rgb 14b088fd93
Md serneke
Md sk rmavbild 2015 05 16 kl. 19.13.34
Md sargdekal ilovepizza
Md grasrotenbanner 250x120
GLÖM INTE "GRÄSROTEN" STÖD PIBS, TACK!
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub