Stor banner innebandylekis 2018

Värdegrund

Partille Innebandy bedriver sin verksamhet i enlighet med bland annat en fastslagen värdegrund framtagen 2013 och som samtliga klubbens tränare har fått en initial utbildning i början av 2014. Tanken är att fortlöpande utbildningar, workshops och diskussioner skall äga rum med bärighet på denna värdegrund som leder oss i vårt sätt att agera och föra oss.

Se det bifogade dokumentet för senaste utgåvan av Värdegrunden. Vissa delar såsom gällande böter och media ät speciellt riktade mot våra representationslag. Värdegrunden skall ej till fullo appliceras på våra ungdomslag.

*Partille IBS styrelse har företräde på tolkning av värdegrunden

För Partille Innebandy

Ulf Andersson

Ordförande, 0739-018234

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub